Uroczyste spotkanie relikwii Św.Łukasza Wojno-Jasienieckiego

Home / Blog / Uroczyste spotkanie relikwii Św.Łukasza Wojno-Jasienieckiego
Uroczyste spotkanie relikwii Św.Łukasza Wojno-Jasienieckiego

Nieduża, drewniana cerkiew, to inicjatywa mnichów z klasztoru w Supraślu. Powstała w miejscowości, gdzie w październiku 1943 roku Niemcy dokonali mordu kilkudziesięciu mieszkańców Łaźni i pobliskich wiosek; ma stanowić swoisty pomnik tych ofiar. Ofiary tej tragedii upamiętnia też wysoki prawosławny krzyż ustawiony we wsi w latach 90. ubiegłego wieku.

 

Św. Łukasz (Walenty Wojno-Jasieniecki) urodził się w 1877 roku w Kerczu (Krym), w katolicko-prawosławnej rodzinie, której przodkowie (ze strony ojca) byli polskim rodem szlacheckim.

 

Jak podają źródła cerkiewne, święcenia kapłańskie przyjął w 1921 roku – już jako uznany chirurg i naukowiec (skończył studia medyczne w Kijowie), w najtrudniejszym dla Cerkwi w Rosji okresie. Dwa lata później otrzymał sakrę biskupią, wcześniej przyjmując śluby mnisze i imię zakonne Łuka (Łukasz).

 

Pod zarzutami szpiegostwa i kontaktów z kontrrewolucyjnymi organizacjami był zsyłany na Syberię (w sumie trzy razy; spędził tam dziesięć lat) i trafiał do więzienia, ale w 1944 roku otrzymał Nagrodę Stalinowską za odkrycia naukowe.

 

Po II wojnie światowej był biskupem symferopolskim i krymskim. Głosił kazania krytykujące ustrój ZSRR i traktowanie Kościoła prawosławnego przez władze. W niektórych publikacjach internetowych przypisywane są mu również wypowiedzi, w których miał jednak chwalić ówczesny ustrój.

 

Zmarł w 1961 roku. Liczne cuda uzdrowień dokonujących się na jego grobie zaowocowały jego kanonizacją. W maju 1996 r. Łukasz Wojno-Jasieniecki został zaliczony w poczet świętych Cerkwi. Jego relikwie na stałe wystawione są w soborze w Symferopolu. Duchowni podkreślają, że coraz większa popularność św. Łukasza, zwanego biskupem-chirurgiem, wynika z tego, że to „święty naszych czasów”.

 

W ramach przygotowań do wyświęcenia cerkwi w Łaźniach odbyły się w regionie „Dni św. Łukasza lekarza-chirurga”. W ich programie znalazł się m.in. panel multimedialny na temat działalności medycznej św. Łukasza.